ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

THESNOS - 1 0432

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Θεσσαλική Νοσηλευτική λειτουργούν 21 υπερσύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης FRESENIUS 5008S MEDICAL CARE (Γερμανικής προέλευσης), μαζί με φίλτρα και υλικά υψηλής ποιότητας του ιδίου οίκου.

Επίσης διαθέτουμε:

  • Αυτόνομη αίθουσα αιμοκάθαρσης για οροθετικούς ασθενείς
  • 21 υπερσύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης FRESENIUS 5008S MEDICAL CARE (Γερμανίας) 
  • Κλασική αιμοκάθαρση και online αιμοδιαδιήθηση HDF
  • Υψηλής ποιότητας υλικά και φίλτρα αιμοκάθαρσης του οίκου FRESENIUS MEDICAL CARE (Γερμανίας)
  • Αυτόνομη μονάδα διπλής αντίστροφης όσμωσης του οίκου KOSMED (Ιταλίας)
  • Δεξαμενές νερού για την απόλυτη αυτονομία της μονάδας
  • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για τη διασφάλιση αυτόνομης ηλεκτροδότησης της μονάδας

ΜΕΛΟΣ:

Το Νεφρολογικό Κέντρο Θεσσαλική Νοσηλευτική είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

THESNOS - melos im

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Η Μονάδα μας για την ασφάλεια και την κάλυψη των αναγκών των ασθενών μας διαθέτει ιδιωτικά ασθενοφόρα, καθώς και ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο για τη μεταφορά ασθενών ΑΜΕΑ με άκρως εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά τους από και προς των χώρο μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

THESNOS - ab new
THESNOS - ab new 2

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Μ.Χ.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015 και BS EN 15224:2016. Έχει πιστοποιηθεί από τη Swiss Approval Technische Bewertung S.A. διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα παρερχόμενων υπηρεσιών και ασφαλή θεραπεία.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2015

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 15224:2016