ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Στη Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Θεσσαλική Νοσηλευτική λειτουργούν 21 υπερσύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης FRESENIUS 5008C MEDICAL CARE ( Γερμανικής προέλευσης ), μαζί με φίλτρα και υλικά υψηλής ποιότητας του ιδίου οίκου.

Επίσης διαθέτουμε:

  • Αυτόνομη αίθουσα αιμοκάθαρσης για οροθετικούς ασθενείς
  • 21 υπερσύγχρονα μηχανήματα αιμοκάθαρσης FRESENIUS 5008S MEDICAL CARE ( Γερμανίας ) 
  • Κλασική αιμοκάθαρση και online αιμοδιαδιήθηση HDF
  • Υψηλής ποιότητας υλικά και φίλτρα αιμοκάθαρσης του οίκου FRESENIUS MEDICAL CARE (Γερμανίας)
  • Αυτόνομη μονάδα διπλής αντίστροφης όσμωσης του οίκου KOSMED (Ιταλίας)
  • Δεξαμενές νερού για την απόλυτη αυτονομία της μονάδας
  • Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για τη διασφάλιση αυτόνομης ηλεκτροδότησης της μονάδας

ΜΕΛΟΣ:

Το Νεφρολογικό Κέντρο Θεσσαλική Νοσηλευτική είναι μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης.

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

Η Κλινική μας για την ασφάλεια και την κάλυψη των αναγκών των ασθενών μας διαθέτει ιδιωτικά ασθενοφόρα, καθώς και ειδικά διαμορφωμένο αυτοκίνητο για τη μεταφορά ασθενών ΑΜΕΑ με άκρως εκπαιδευμένο προσωπικό, το οποίο διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά τους από και προς των χώρο μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η Μ.Χ.Α. ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με ΕΝ ISO 9001:2015. Έχει πιστοποιηθεί από τη Swiss Approval Technische Bewertung S.A. διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα παρερχόμενων υπηρεσιών και ασφαλή θεραπεία.