Ψαριανός Σπυρίδων

Ιατρός Νεφρολόγος


Έτος Γέννησης: 1959, Βόλος

Τίτλος Σπουδών: Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μεσσήνης, Ιταλία

Επιπλέον Προσόντα: Άριστη γνώση της Ιταλικής γλώσσας

Εκπαίδευση – Προϋπηρεσία

1.Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2001)

2.Ιδιώτης ιατρός Νεφρολόγος στην πόλη του Βόλου (από το 2002)

3.Ιατρός Νεφρολόγος στη Μ.Χ.Α. Θεσσαλική Νοσηλευτική (από το 2003)