ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

THESNOS - iatriko 1

Ψαριανός Σπυρίδων

Ιατρός Νεφρολόγος

Έτος Γέννησης: 1959, Βόλος

Τίτλος Σπουδών: Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μεσσήνης, Ιταλία

Επιπλέον Προσόντα:  Άριστη γνώση της Ιταλικής γλώσσας

Εκπαίδευση – Προϋπηρεσία

1. Πιστοποίηση με τον τίτλο ειδικότητας Νεφρολογίας (2001)

2. Ιδιώτης ιατρός Νεφρολόγος στην πόλη του Βόλου (από το 2002)

3. Ιατρός Νεφρολόγος στη Μ.Χ.Α. Θεσσαλική Νοσηλευτική (από το 2003)