ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ;

image1-2Η ελαττωμένη λειτουργία των νεφρών (νεφρική ανεπάρκεια) είναι δυνατόν να εμφανιστεί απότομα ή αργά. Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για οξεία νεφρική ανεπάρκεια (Ο.Ν.Α.), ενώ στη δεύτερη για χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (Χ.Ν.Α.).

Η πρόοδος της Χ.Ν.Α. οδηγεί στο τελικό στάδιο της νεφρικής νόσου και τότε είναι αναγκαία η υποκατάσταση της λειτουργίας των νεφρών μέσω της αιμοκάθαρσης, της περιτοναϊκής κάθαρσης ή με τη μεταμόσχευση νεφρού από ζώντα ή πτωματικό δότη.

Το τελικό στάδιο της Χ.Ν.Α. είναι μία μη αναστρέψιμη κατάσταση στην οποία οι νεφροί αδυνατούν να επιτελέσουν τη λειτουργία τους με συνέπεια τη συσσώρευση τοξικών ουσιών και υγρών στο αίμα του ασθενούς. Σε αυτή την περίπτωση ο ασθενής πρέπει να υποβληθεί αναγκαστικά σε μία θεραπεία υποκατάστασης.

Η αιμοκάθαρση είναι μία θεραπεία που επιτρέπει την αποβολή των τοξικών ουσιών που συσσωρεύονται στο αίμα, όταν οι νεφροί δεν μπορούν να επιτελέσουν τις λειτουργίες τους, διαμέσου ενός φίλτρου που τοποθετείται σε ένα μηχάνημα το οποίο ονομάζεται «τεχνητός νεφρός». Στο εσωτερικό του φίλτρου το αίμα έρχεται σε επαφή μέσω μιας πορώδους μεμβράνης με ένα υγρό που απομακρύνει τις τοξίνες από το αίμα. Συγχρόνως το «καθαρισμένο» αίμα επανέρχεται στη φλέβα του ασθενούς. Για την αιμοκάθαρση χρειάζεται ο «τεχνητός νεφρός», η φίστουλα ή ένα καθετήρας τοποθετημένος σε μία μεγάλη φλέβα.

Η φίστουλα είναι μία χειρουργική σύνδεση μεταξύ μίας αρτηρίας και μίας φλέβας συνήθως στο άνω άκρο η οποία γίνεται με τοπική αναισθησία, ώστε η φλέβα να αναπτυχθεί και να γίνει μεγαλύτερη για να μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητική αιματική ροή στη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης.

Ο φλεβικός καθετήρας είναι ένας μικρός πλαστικός σωλήνας που επιτρέπει τη δημιουργία προσπέλασης στην αιμοκάθαρση. Όταν τοποθετείται σε μια μεγάλη φλέβα ονομάζεται κεντρικός φλεβικός καθετήρας.