Προσωπικό

Ιατρικό Προσωπικό


Νοσηλευτικό προσωπικό


Το νοσηλευτικό προσωπικό της Μ.Χ.Α. διαθέτοντας πολυετή πείρα και υψηλή εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών αιμοκάθαρσης, προσφέρει ιατρική περίθαλψη υψηλής ποιότητας σε ασθενείς που πάσχουν από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου.

Διοικητικό προσωπικό


Το διοικητικό προσωπικό βρίσκεται στη διάθεσή σας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της μονάδας για την άμεση αντιμετώπιση κάθε πιθανού προβλήματος.